Thông tin chi tiết:
Quản Thị Thu Hòa
Chủ tịch Công Đoàn Quản Thị Thu Hòa
Ngày tháng năm sinh 07/10/1987
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân, Đại học sư phạm Hà Nội
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Công Đoàn
Điện thoại 0972524806
Email quanhoa8783@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách