Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Tới
Thanh Tra nhân dân Nguyễn Thị Tới
Ngày tháng năm sinh 02/06/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận TTND
Điện thoại 0982541407
Email toinguyen70@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách