Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hồng Nhâm
Phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Hồng Nhâm
Ngày tháng năm sinh 27/01/1983
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Ban Giám Hiệu
Điện thoại 0983801834
Email nhamchung8381@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách