Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Bích Hồng
Bí thư chi Đoàn Hoàng Thị Bích Hồng
Ngày tháng năm sinh 24/12/1986
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử Nhân
Trình độ Đại Học
Thuộc về bộ phận Đoàn Thanh Niên
Điện thoại 0983135001
Email hoangphihong241286@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách