Thông tin chi tiết:
Đồng Xuân Lý
TTCM khối MG lớn Đồng Xuân Lý
Ngày tháng năm sinh 19/03/1981
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ mẫu giáo lớn
Điện thoại 0978005187
Email dongxuanly81@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách