• Hoàng Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0987805184
  • Email:
   hoangtrang1380@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tới
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh Tra nhân dân
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0982541407
  • Email:
   toinguyen70@gmail.com
 • Dương Thị Hồng Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM Khối Nhà Trẻ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0973563206
  • Email:
   duonghongphuong2209@gmail.com
 • Phạm Thị Sánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM khối MG Bé
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0941059156
  • Email:
   sanhpt@gmail.com
 • Hoàng Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM khối MG Nhỡ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0987355819
  • Email:
   hoangthuy.3008.saomai@gmail.com
 • Đồng Xuân Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM khối MG lớn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0978005187
  • Email:
   dongxuanly81@gmail.com
 • Hoàng Thị Bích Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0983135001
  • Email:
   hoangphihong241286@gmail.com
 • Quản Thị Thu Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân, Đại học sư phạm Hà Nội
  • Điện thoại:
   0972524806
  • Email:
   quanhoa8783@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hồng Nhâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0983801834
  • Email:
   nhamchung8381@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân, Đại học sư phạm Hà Nội
  • Điện thoại:
   09833351925
  • Email:
   hathuy1616@gmail.com